|  INFO |  MAJANDUSTARKVARA |  DIGISALVESTUS |  AUTOMAATIKA |


  TARKVARA 
· Finantstarkvara KARDINAL
· Juhendid
· Hinnad
· Pakkumine
· Tooteinfo
· Demo
· Eurole üleminek
 
· Maksekaardi terminaal
 
· Kõnearvestus PANA
 
 
  RIISTVARA 
· Euro 500 Handy


HClub Süsteemid OÜ
Tel: 07 420 100
  TOODE SOBIB VALDKONDADELE:
· RAAMATUPIDAMINE SUUR- JA VÄIKEFIRMADELE
· HULGIKAUBANDUS
· JAEKAUBANDUS
· TOOTMINE
· TOITLUSTAMINE
· HOTELLINDUS
· RENDIARVESTUS
· RETSEPTIMÜÜK APTEEKIDELE
· HAJUSALT PAIKNEVAD ETTEVÕTTED
   
· Demo
· Hinnad
· Küsimused
· Kontakt
· Juhendid
· Kliendid
Finantstarkvara KARDINAL töötab Windows keskkonnas ning tagab infovahetuse eemalasuvate kontorite ja müügipunktide vahel.Teie firma tegutseb mitmes eri kohas - kontor asub ühes, ladu teises kohas ning laiali on veel mitmeid jaemüügikohti, lisaks veel ringiliikuvad müügiagendid. Tõsine probleem on saada ülevaadet laoseisudest ja müügitulemustest. Lisaks jõuavad dokumendid raamatupidaja kätte liiga hilja. Viivitub arvete eest tasumine ning raskeneb tähtajaks maksude arvestamine.

Lahendus!
Kardinal ei ole mõeldud mitte ainult ühes arvutis kasutamiseks. Selle abil on võimalik firma allüksused ühendada ühtsesse raamatu- ja laopidamissüsteemi, mis võimaldaks jälgida allüksustes toimuvat, jälgida ühiselt klientide ja tarnijate võlgnevusi, saada ülevaadet teiste allüksuste laoseisudest ning tegeleda ühiste projektidega.

* Tsentraliseeritud lao- ja raamatupidamine
Võimaldab kokku hoida kvalifitseeritud tööjõu arvelt. Kogu arvepidamine ning informatsiooni sisestamine toimuks keskuses. Nii saavad üksused tegeleda oma põhitegevusega, mitte ei kuluta energiat raamatupidamise peale. Ka tsentraliseeritud varustamisel on omad eelised.

* Autonoomne lao- ja raamatupidamine
Võimaldab pearaamatupidaja tööd minimiseerida. Kogu arvepidamine ning informatsiooni sisestamine toimuks allüksustes kohapeal. Kui iga allüksuse raamatupidaja on võimeline koostama oma bilansi, saab kogu firma bilansi automaatse konsolideerimise teel ning pearaamatupidajal jääb ainult tegevust kontrollida...

* Odavad sidevahendid
Kardinali põhieesmärgiks on kokku koondada lahus paiknevate erinevate firmade ja firmaosade raamatupidamine nii, et see kajastuks automaatselt kõigis süsteemi kuuluvates arvutites. See tagatakse muudatuste ülekandmisega üle telefoniliinide või selleks kohandatud sidevõrgu abil. Eeliseks on see, et kogu vajaminev informatsioon on allüksustes kohapeal, puudub vajadus nn. keskserveriga ühendumiseks. Sidevahendeid kasutatakse vaid sisestatud informatsiooni teistele osapooltele saatmiseks - ühenduse aeg on minimaalne. Kõnealune kaubandus- ja finants-raamatupidamissüsteem on rajatud sellise põhimõttega, et iga süsteemi kuuluv üksus annab oma tööst automaatselt aru endast kõrgemal asetsevale süsteemi osale, see omakorda endast kõrgemale jne. Sealjuures iga kõrgemalasuva üksuse osa otsustab, kas teised tema alluvad vajavad antud informatsiooni või mitte. Seega on võimalik luua süsteem, kus erinevad üksuse osad kas pääsevad ligi teiste osade informatsioonile või mitte.

* Alati värske info
Kõik muudatused kantakse üle ettenähtud ajal ja viisil. Võimalik on süsteemiosad kokku ühendada "reaalajas", kus kõik muudatused kajastuvad teistes süsteemi osades nende tekkimise hetkel (nupule vajutamise hetkel) või mingite fikseeritud ajavahemike tagant (näiteks iga täistund või sootuks kord ööpäevas).

* ISDN või E-mail?
Sidekanalite valikul on ka mitmeid võimalusi - kasutades selleks kas püsikanaleid (firmasisesed eriotstarbelised sidekanalid), nõudmisel loodavaid sidekanaleid (modemühendus üle telefoniliinide) või hoopis elektronposti kanaleid. Valiku juures peaks arvestama info mahtu ja muudatuste realiseerumise kiirust.

Eriti meeldivaks muudab selle süsteemi kasutamise asjaolu, et kogu informatsioon edastatakse kodeeritud kujul. Seega on võimalik kasutada ka avalikke sidekanaleid nagu internet. Kogu sidesüsteem on automaatne ega sõltu inimfaktorist.HClub Süsteemid OÜ©