|  INFO |  MAJANDUSTARKVARA |  DIGISALVESTUS |  AUTOMAATIKA |


  TARKVARA 
· Finantstarkvara KARDINAL
· Juhendid
· Hinnad
· Pakkumine
· Tooteinfo
· Demo
· Eurole üleminek
 
· Maksekaardi terminaal
 
· Kõnearvestus PANA
 
 
  RIISTVARA 
· Euro 500 Handy


HClub Süsteemid OÜ
Tel: 07 420 100
  TOODE SOBIB VALDKONDADELE:
· RAAMATUPIDAMINE SUUR- JA VÄIKEFIRMADELE
· HULGIKAUBANDUS
· JAEKAUBANDUS
· TOOTMINE
· TOITLUSTAMINE
· HOTELLINDUS
· RENDIARVESTUS
· RETSEPTIMÜÜK APTEEKIDELE
· HAJUSALT PAIKNEVAD ETTEVÕTTED
   
· Demo
· Hinnad
· Küsimused
· Kontakt
· Juhendid
· Kliendid
Finantstarkvara KARDINAL töötab Windows keskkonnas ning tagab infovahetuse eemalasuvate kontorite ja müügipunktide vahel.Tootmise all mõistame suvalist toorme, pooltoote või kauba muundumist mõneks teiseks kaubaks, pooltooteks või valmistoodanguks.

Valdkonnad, kus tootmine on enesestmõistetav:
- tootmisettevõtted (tooraine > pooltoode1 > pooltoode2 > valmistoodang, praak)
- aparaadiehitus
- ehitus
- jaemüük (erinevad kaubad hinnatakse alla ning neid müüakse ühise hinna ja nimetuse all)
- toitlustamine
- komplekteerijad (hulgilaod, apteegid, seadmete müüjad)

Tootmisettevõtetel on sageli äärmiselt spetsiifilised nõuded firma infosüsteemile. Tegelikult on kogu tootmisprotsess lihtne ning kajastatav ühise skeemiga. KARDINAL võimaldab kajastada kogu tootmisahelat:
- müügitellimus
- tellitud toodete koondid
- tootmistellimus
- toormaterjalide vajadus (arvestades retseptuuri)
- tootmiskäsk
- toormaterjal tootmislattu
- tootmine
- müük

Ettevõtte majandustegevuse jälgimisel ja juhtimisel on olulise tähtsusega:
- Korrektne laoarvestus
¤- toormaterjali ja toodangu laojäägi nägemine igal ajahetkel
¤- toormaterjali vajadus järgmiseks tootmisperioodiks (n. päevaks, nädalaks, kuuks..)
- Tehtud tootmise fikseerimine. Tootmiskulude arvestus kulukohtade (tsehh, tootmisliin jne.) lõikes.
- Toodangu reaalne omahind. Võimalus lisada kauba omahinnale üldkulusid.
- Tootmisprotsessi käigus tekkinud praagi arvestamine. Jälgida praagi mahakandmisest saadud kahjumit või müügist saadud kasumit.

Sõltuvalt firma spetsiifikast on sageli vajalik ka:
- Tootmise planeerimine, tootmisplaani täitmise jälgimine
- Mitmeetapiline tootmine. Konkreetsel etapil tekkinud pooltoodangu, valmistoodangu ja praagi jälgimine.
Näide: Toodetakse tordipõhjad. Osa neist läheb müügile, teine osa aga tortide tootmiseks.
- Realiseerimistähtaegade fikseerimine toodetud partiide juures.
- Omada ülevaadet konkreetse toodangu tegemiseks kasutatud toormaterjali kohta.
Näide: Millise kvaliteediga toorainet on konkreetse partii tegemisel kasutatud?
- Tootmiskäskude koostamine konkreetse tootmise teostajatele.
Näide: Töö alustamiseks saab töötaja temale ettenähtud tootmiskäskude koondi.

Kõiki neid nõudeid rahuldab finantstarkvara KARDINAL

Veelgi enam, igapäevase töö lihtsustamiseks on võimalik:
- Teostada tootmist eelnevalt salvestatud retseptide (tootmiseeskirjade) abil. Retseptid koostatakse tavaliselt toodangu ühele ühikule ning tootmise fikseerimisel jääb määrata vaid kasutatav retsept ja toodetud lõppkogus ehk kordsus.
- Tootmisakti koostamisel teeb programm vastava kande pearaamatusse automaatselt. Kande koostamisel on võimalik arvestada:
¤- kasutatud tooraine või tehtud toodangu iseloomu (pooltoodang, valmistoodang, praak jne)
¤- tootmist teostanud osakonda (kulukohta)
¤- tootmistüüpi (etappi)
- Teostada automaatset tootmist.
- Leida müügitellimuste baasil tootmisprotsessiks vajaliku toormaterjali hulk.
- Koostada müügitellimuste alusel tootmiskäsud.
- Pidada ühel kliendil mitut saldot (ühel omanikul mitu poodi)
- Klientide juures arvestada eraldi tarneaadresse
- Pidada kaugside abil ühendust müügiesindustega või teiste tootmisüksustega
- Märkida dokumentidele realiseerimistähtaegu
- Kasutada interaktiivset aruandegeneraatoritHClub Süsteemid OÜ©