|  INFO |  MAJANDUSTARKVARA |  DIGISALVESTUS |  AUTOMAATIKA |


  TARKVARA 
· Finantstarkvara KARDINAL
· Juhendid
· Hinnad
· Pakkumine
· Tooteinfo
· Demo
· Eurole üleminek
 
· Maksekaardi terminaal
 
· Kõnearvestus PANA
 
 
  RIISTVARA 
· Euro 500 HandyHea Kardinali kasutaja,

Käesolevaga teatame, et oleme alustanud eurole ülemineku kohta informatsiooni jagamist ning tööriistade levitamist. Samas on meil hea meel, et arendatud eurokonverter sai oluliselt kliendisõbralikum kui esialgselt planeeriti. Andmebaasi konvertimine eurodeks on täisautomaatne ning vähest ajakulu nõudev. Kuna nimetatud tööriista viimistlemine vältab ilmselt kuni viimaste hetkedeni (kasutajatelt tuleneva tagasiside põhjal on võimalikud veel mitmed mugavdused), palume viimase hetke informatsiooni käesolevalt lehelt lugeda.

Uuest aastast hakkab ettevõte oma igapäevastes toimingutes kasutama euro keskkonda ning raamatupidamisele jääb paralleelselt ajaloo vaatamiseks kasutusele krooni keskkond. Samuti kajastuvad hinnad kahes vääringus 30.juunini 2011.

Konverterit palume käivitada otse internetist, aadressilt: "http://hclub.ee/euro"
ning ainult raamatupidaja arvutist! Selliselt saate alati viimase versiooni ning käesolev juhend on kõige täpsem. Kardinali uuendused koos konverteriga maksavad 2000 EEK (127.82 EUR) +km, arenduslepingu raames on see tasuta.

Konverter töötab kahes re˛iimis:
* Demore˛iim võimaldab kasutajal läbi proovida konverteerimise protsessi. Selle käigus töös olevas süsteemis muudatusi ei tehta ega kujuta seeläbi mingit ohtu. Demokonvertimise tulemusena tekib ekraanile viide "Demo Euro Konverter" mille käivitamisel näeme reaalse süsteemi konvertimishetke seisu eurodes, ehk seda, mida me tulevikus pärast töötava süsteemi konvertimist nägema hakkaksime. Demoversioon on üksnes harjutamiseks! Konvertida saab korduvalt ning mitmeid baase kui need kasutusel on.
* Tööre˛iimis saab konvertida ainult ühe korra. Selle käigus tehakse töötavas süsteemis jäädavad muudatused nida tagasi keerata ei saa. Seetõttu on kindlasti kasulik eelnevalt demore˛iimis katsetada ning veenduda tulemuse õigsuses. Samal põhjusel aktiveerub tööre˛iimi valik alles vahetult ennem aastavahetust, et ära hoida võimalikke õnnetusi.

Ennem konvertimist palume Teil enda jaoks selgitada:
1. Milline on bilansiväliste kontode eristus bilansikontodest;
2. Milline on kasutatav ümarduse konto;
3. Millised on põhihinnakirjale juurde tehtud hinnakirjad.

Töö konverteriga:
1. Käivita Euroconverter. "http://hclub.ee/euro". Esmakordsel käivitamisel küsib programm ligipääsukoodi mille saab telefonitsi üldnumbrilt. Kord sisestatud ligipääsukood kehtib automaatselt ka uuemate versioonide kasutamisel.
2. Lahtrisse "Leitud viited Kardinalile" leiab programm kõik ekraanil olevad Kardinali baasid (mitme firma puhul). Juhul kui Kardinal asub Teil eraldi kaustas, siis tuleb sealt kaustast lohistada ikoon konverteri "leitud viidete" lahtrisse. Tekkinud loetelu seast valida konverteeritavad baasid.
3. Lahter "Kontod konverteerimiseks" annab ülevaate kasutatavatest kontodest. Siinkohal on oluline teada, milline on bilansiväliste kontode eristus bilansikontodest, sest bilansiväliseid kontosid ei konverdita. Märkida tuleb vaid konverteeritavad kontod. 4. Lahtrisse "Ümarduskonto" leiab programm ümarduskontod. Nende seast valida kasutuselolev konto.
5. Lahtrisse "Hinnakirjad" lisanduvad kõik koostatud hinnakirjad. Oluline on märkida, et Põhihinnakiri konverditakse automaatselt ja seda valikusse ei ilmu.
6. Vajutada nupule "Tere EURO". Seejärel asub programm looma abiandmebaasi. Abiandmebaasi loomise lõppedes alustab programm konvertimist. Tegevuse lõpetamise järel ilmub ekraanile uus Kardinali viide "Demo Euro Konverter". Sinna sisendes avaneb Teil võimalus harjutada tööd uues euro keskkonnas.

Käesolevaga juhime Teie tähelepanu asjaolule, et pärast töötava süsteemi konvertimist tuleb vana aasta dokumendid ja muud vana aasta parandused sisestada nii EEK kui EUR programmidesse. See tähendab topelttööd. Mida vähem vana aasta asju jääb uude aastasse, seda lihtsam. Ka võimalike vigade tekkimise oht on väiksem. Oluline soovitus on ka saldokinnituste saatmine veel selle aasta kuupäevaga ja kroonides.

Täiendavat infot jagame ametlikul tööajal telefonil: 7420 100

Tänudega,
Kardinali toimkondHClub Süsteemid OÜ©