|  INFO |  MAJANDUSTARKVARA |  DIGISALVESTUS |  AUTOMAATIKA |


  TARKVARA 
· Finantstarkvara KARDINAL
· Juhendid
· Hinnad
· Pakkumine
· Tooteinfo
· Demo
· Eurole üleminek
 
· Maksekaardi terminaal
 
· Kõnearvestus PANA
 
 
  RIISTVARA 
· Euro 500 Handy


HClub Süsteemid OÜ
Tel: 07 420 100
  TOODE SOBIB VALDKONDADELE:
· RAAMATUPIDAMINE SUUR- JA VÄIKEFIRMADELE
· HULGIKAUBANDUS
· JAEKAUBANDUS
· TOOTMINE
· TOITLUSTAMINE
· HOTELLINDUS
· RENDIARVESTUS
· RETSEPTIMÜÜK APTEEKIDELE
· HAJUSALT PAIKNEVAD ETTEVÕTTED
   
· Demo
· Hinnad
· Küsimused
· Kontakt
· Juhendid
· Kliendid
Finantstarkvara KARDINAL töötab Windows keskkonnas ning tagab infovahetuse eemalasuvate kontorite ja müügipunktide vahel.Lisamoodul PALK

Mooduli eesmärgiks on lihtsustada raamatupidaja tööülesandeid firma töötajatele makstavate tasude arvutamisel ning raamatupidamiskannete tegemisel pearaamatusse.

Soovi korral on võimalik kasutada moodulit ka autonoomselt. Sellisel juhul ei tee programm kandeid pearaamatusse, kuid vajalik informatsioon on aruannetest leitav.

Moodul sisaldab:
* Registrid
- Kalender (riiklikud pühad, firmasisesed vabad päevad)
- Tööaja graafik (tööpäevade ja töötundide fikseerimine)
- Tasude arvutamise algoritmid ajatöö algoritmid (tööpäevad, töötunnid) tükitöö algoritmid (tariif ja tööaeg, tariif ja tehtud kogus, osalus brigaadis ja projekti maksumus) lisatasude algoritmid (summa, boonuse protsent ja konkreetse perioodi põhitasu)
- Lisatasud tööajalt (õhtune-, öine-, ületunnitöö, töötamine riiklikel pühadel ning graafiku alusel)
- Töötajad - Koosseisud, brigaadid
- Aruandvad isikud *
- Ametikohad **
- Tasuliigid (ajatöö tasu, tükitöö tasu, puhkus, makstavad alimendid jne.)

* Personaliarvestus
- Töötajate jagamine koosseisudeks e. brigaadideks
- Töölepingud ja tööettevõtulepingud
- Personaalsed töögraafikud (tööpäevad, töötunnid, õhtune ja öine töö, vahetused)
- Personaalsed põhitasud (aja- ja/või tükitöö palk, lisatasud, boonused, alimendid)
- Personaalsed lisatasud (tasu õhtuse ja öise töötamise, ületundide, riiklikel pühadel töötamise jms. eest)
- Aruanded
Töötaja palgakaart
Töölepingud; tööettevõtulepingud
Personali koondid (kulukohtade või ametikohtade lõikes, sooline või vanuseline jaotus, haigekassas kindlustatus)
Tööstaaz (kulukohtade või ametikohtade lõikes)
Kasutamata puhkuste jääk ja puhkusereserv
Keskmine töötajate arv (kulukohtade või ametikohtade lõikes)

* Töötulemuste arvestus
- Tehtud töö fikseerimine (tööaeg, kogused, osalus brigaadis)
- Automaatne sisend tööaja või koguse fikseerimise seadmetelt
- Aruanded
Koondid töötulemustelt (puudumised, ületunnid)
Keskmine tööaeg (kulukohtade või ametikohtade järgi)
Statistilised kokkuvõtted (ametikohtade järgi)
Statistikaametile **

* Palgaarvestus
- Põhitasude arvestus sõltuvalt töötulemustest
- Lisatasude arvestus (põhitasudelt, boonus summalt, kompensatsioon)
- Alimentide arvestus (palgast kinni pidamine, maksmine)
- Laenude arvestus (nii töötaja kui firma laenude kinni pidamine ning tasumine)
- Lähetuse kulude arvestus *
- Puhkusetasude arvestus
- Kompensatsioonide arvestus (n. lepingu lõpetamisel)
- Trahvide kinnipidamine
- Automaatsed palgakanded pearaamatusse
- Maksekorraldused panka / palgalehed kassasse
- Palgaviiviste arvestus
- Vaheväljamaksete teostamine (avanss, puhkusetasud)
- Aruanded
Palgalipikud (töötajatele, alimentide saajatele)
Töötaja palgatõend
Palgaleht kassasse (kulukoha või ameti lõikes, personaalne)
Maksudeklaratsioon (Maksuametile)
Töövõimetuslehtede saatekiri (Haigekassale)
Sotsiaalmaksuga maksustatud tulu tõend (Haigekassale)
Statistiline aruanne PALK (Statistikaametile) **
Töötaja tulumaksu tõend (Maksuametile)
Komandeeringuaruanne *
Avansiaruanne *
Arvutatud tasude koondid (tasuliikide, koosseisude ja ametikohtade lõikes)

* - lisa KOMANDEERINGUD
** - lisa STATISTIKAHClub Süsteemid OÜ©