|  INFO |  MAJANDUSTARKVARA |  DIGISALVESTUS |  AUTOMAATIKA |

 

·Digisalvestus
·Salvesti
EaglePro
·Kodulahendus
EagleHome
·Kaamerad
·Lisad
·Hinnad


Korpused

Vandaalikindel korpus kaameratele Axis206 ja Axis207.

Tehnopolümeerplastist korpus kaameratele Axis210, Axis211, Axis221 ja Axis223. Niiskusklass IP66. Tugevusklass IK 10 (EN 50102 järgi). Jalg ei kuulu korpuse komplekti.

Seinakinnitus Verso korpusele. Kaabel veetakse kinnituse seest.

Tehnopolümeerplastist korpus kaameratele Axis213, Axis214, Axis215, Axis231, Axis232 ja Axis233.

Võrguseadmed

Pakume erinevaid lahendusi ASUS WL-500 Premium baasil.
 • internet gateway
 • kuni neli virtuaalvõrku
 • printserver USB liidesega
 • VPN ruuter
 • QoS - erievate võrguteenuste prioriteetide seadmine
 • WiFi(g) tugijaam
 • WDS - ruuterite omavaheline traadita ühendus
 • Kaamerate sildamine traadita võrgu kaudu
 • Toiteseadmed

  Lisaks standardsetele PoE seadmetele, pakume mitmeid ebastandardseid toitelahendusi kaamerate toitmiseks ja kütmiseks üle arvutivõrgu. Kõik lahendused sõltuvad konkreetsest vajadusest ning vajalik on eelnev kooskõlastus.

   

  USB-kaamera moodul

  Tarkvaramoodul on mõeldud USB kaamerate ühendamiseks salvestuskeskusega. Selline lahendus on eriti sobilik piiratud eelarve puhul, võimaldades kasutada mõnesaja krooniseid USB kaameraid. Eelduseks on Windows XP operatsioonisüsteemiga arvuti olemasolu. USB-kaamerate lahendus on mõeldud kasutamiseks koduvalves või odavamas kontorivalves, sest kaamera ja arvuti vaheline USB kaabel ei või ületada viit meetrit (USB piirang).

   

  Tekstiinformatsiooni adapter failile

  Nimetatud tarkvaramoodul on loodud kolmandate süsteemide ühildamiseks videosalvestiga. Lähtuvalt tekstiinformatsiooni lisandumisest tekstifaili, annab see võimaluse salvestada tekstifaili pildiga sünkroonselt. Juhul, kui suvaline arvutiprogramm logib teatavaid andmeid või kasutaja tegevusi, jälgib nimetatud tarkvaramoodul sellesse faili lisanduvat informatsiooni ja saadab lisandunud osa videosalvestile. Antud toode sobib enamike kassasüsteemidega ning on vabalt kasutatav ka mitmete teiste programmide kõrval.

   

  Tekstiinformatsiooni adapter COM pordile


  Nimetatud adapter on loodud erinevate seadmete ühildamiseks videosalvestiga. Mitmed seadmed, näiteks elektroonilised kaalud, väljastavad andmeid, olekuid või vigu üle COM pordi. See annab võimaluse tekstiinformatsiooni salvestamiseks ja edastamiseks videosalvestisse. Kui kaamera jälgib kaalumise protsessi, on pildile võimalik lisada ka kaalumise tulemus. Lisaks on võimalik "pealt kuulata" ka erinevate seadmete andmevahetust ning seda salvestada. Antud toode omab galvaanilist lahtisidestust ning sobib väga paljude seadmetega.

   

  Arvuti ekraanipildi jälgimise ja salvestamise moodul 'ScreenSpy'

  Tulenevalt vajadusest jälgida ja salvestada arvutites toimuvat, on välja töötatud lahendus, mis salvestatab arvuti ekraanil toimuva videopildiks ning edastatab videosalvestile.

  Selline lahendus annab võimaluse analüüsida töötajate tegevust ning võimaldab fikseerida illegaalseid toiminguid nagu tööandjale kuuluva informatsiooni loata levitamine, tööstusspionaa˛ jne.

  Jälgitavasse arvutisse installeeritakse pisike programm. XP ja Windows2000 operatsioonisüsteemides käivitatakse see teenusena (service) ning arvutikasutajale jääb see märkamatuks. Ehk alati kui arvuti käivitatakse, käivitub ka nimetatud jälgimismoodul ning ühendub automaatselt salvestuskeskusega. Süsteem on võimeline jälgima ka kaugemal asuvaid arvuteid üle interneti. Läbi salvestuskeskuse on kasutatavad kõik salvestuskeskuse funktsioonid, sealhulgas jälgimine ning toimunu ülevaatamine üle kaugvõrgu.

  Käesoleval hetkel on selline jälgimissüsteem ka paigaldatud. Ühe keskuse taha on ühendatud 24 arvutit mis salvestavad 1024x768 suurusega pilti sagedusega 1 kaader sekundis. Arhiivi pikkus on nimetatud lahenduse puhul üks kuu.

   

  Teisaldatavate kaamerate lahendus 'EagleMobile'

  Objektide valve on intrigeeriv, samas ka mitmetahuline teema kõigile, kes sellega on kokku puutunud. Valve võib olla lahendatud kaameratega, mehitatult või kombineeritult. Ehitised, massiüritused, laadad – igal pool võivad võimalikud situatsioonid hiljem vajada adekvaatset hinnangut.

  Digitaaljärelvalve Eagle osana on valminud lahendus EagleMobile, kus objekti jälgivad teisaldatavad digitaalkaamera süsteemid. Kaamerad asuvad statiivil ilmastikukindlas korpuses ning on salvestiga raadioühenduses. Kaamerad on varustatud ka varutoitega, kuid püsivaks toimimiseks vajavad toidet vooluvõrgust. Kaamerate pildi salvesti võib asuda objektil või valvet teostava ettevõtte kontoris, samas võib kaamerate pilti vahendada üle interneti (ADSL, WiMax vms) kõigile osapooltele - tellijale, alltöövõtjatele, turvafirmale jne.

  EagleMobile lahendus on kasulik turvafirmale, kes saab monitori või pihuarvuti vahendusel jälgida objektil liikuvaid inimesi, valvata seadmeid, materjale ja hiljem pildil inimesi tuvastada. Ehitusjärelvalvespetsialist võib termologeriga varustatud kaamera (andmed salvestatakse pildile) abil hinnata materjalide õiget kasutamist, segude kuivamist, tööde järjekorda jms. Samas saab ehituse peatöövõtja hiljem ehitusvigade ilmnemisel küllalt täpselt süüdlase tuvastada. Need on vaid mõned näited mobiilse digitaaljärelvalve kasutusvõimalustest.

  EagleMobile baaskomplekt koosneb salvestist ja kolmest digitaalkaamerast vandaalikindlas korpuses, WiFi ruuterist, varutoiteallikast ja salvestist.

     HClub Süsteemid OÜ©